วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552

ศูนย์ฝึกอาชีพกทม.

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มี 8 ศูนย์

ถามกันมาบ่อยๆ ค่ะเลยรวบรวมมาให้ มีการอบรมตลอดปี กระจายไปหลายเขต

1 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
โทรศัพท์ 0-2331-7573-4

2 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
โทรศัพท์ 0 2251 5849, 0 2251 5268

3 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส
โทรศัพท์ 0 2292 0194 และ 0 2289 3478

4 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
โทรศัพท์ 0 2423 2026

5 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจักร 2 (มีนบุรี)
โทรศัพท์ 0 2540 4375-6

6 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
โทรศัพท์ 0 2412 4611-2

7 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
โทรศัพท์ 0 2272-4741, 0 2272-4742

8 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 0 2-3692823-4

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. ชาย - หญิง อายุ 10 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก - เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ
6. เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์ดีดได้
7. เฉพาะวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (ผ่านการประเมิน)
8. เฉพาะวิชาช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)

หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(มีรูป)
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

1. จบหลักสูตรตั้งแต่ 120 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรที่ออกให้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. จบหลักสูตรต่ำกว่า 120 ชั่วโมง จะได้รับเกียรติบัตรที่ออกให้โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน

การรับสมัคร (กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา การรับสมัครจากศูนย์แต่ละศูนย์อีกครั้ง)
1. หลักสูตร 1 เดือนเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
รับสมัครจำนวน 10 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 5 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 ตุลาคม เปิดเรียน พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5- 30 ธันวาคม เปิดเรียน มกราคม
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์
- รุ่นที่ 6 รับสมัคร 5- 30 กุมภาพันธ์ เปิดเรียน มีนาคม
- รุ่นที่ 7 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม
- รุ่นที่ 8 รับสมัคร 5- 30 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน
- รุ่นที่ 9 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม
- รุ่นที่ 10 รับสมัคร 5- 30 กรกฎาคม เปิดเรียน สิงหาคม

2. หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
รับสมัคร จำนวน 5 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม - มิถุนายน
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม

3. หลักสูตร 4 เดือน วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
เปิดรับสมัคร จำนวน 3 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 5 - 31 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน - กันยายน

5. หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
เปิดรับสมัคร จำนวน 2 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มีนาคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 1- 31 มีนาคม เปิดเรียน เมษายน - กันยายน

ฝ่ายฝึกอบรมอาชีพ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

www.eto.ku.ac.th

เรียนรู้ สร้างสรรค์ และเสริมสร้างสุขภาพกาย รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 มกราคม 2552

www.eto.ku.ac.th/trbk/personal/personal2552/main52.html

ฝ่ายฝึกอบรม, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร 02-942-8822 ต่อ 220 - 226 โทรสาร 02-942-8830 กด 0

วิชาชีพของศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

โปรแกรมอบรมวิชาชีพ โดย : ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
วันที่ วิชา ค่าอบรม


04 เม.ย 2552
_ การนวดสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 1 (สครับผิว/อโรมา/สวีดิช), (2 วัน) 3,210
_ ซาลาเปาทับหลีและขนมจีบเศรษฐี (สูตรโกชิน-ระนอง) 2,675
_ ช่างซ่อมนาฬิกาและการเปิดร้าน (2 วัน) 2,675
_ สเต๊กหมู Porkchop สเต๊กเนื้อ T Bone สลัดน้ำข้นน้ำใส (สูตรฝรั่งเศส) 2,140
_ เย็นตาโฟสูตรโบราณและต้มยำมะนาว (ร้านกะลานู้ดเดิ้ล) 1,605
_ สารพัดน้ำพริก 1 (ครูตุ๊ก-8 รายการ เช่น น้ำพริกกะปิ ลงเรือ อ่อง หนุ่ม ฯลฯ 1,605
_ ศิลปะการปักเลื่อมลูกปัดและการเพ้นต์เสื้อยืด 1,605
_ ข้าวต้มมัดและขนมต้ม (สูตรพระนครใต้ อ.ลดาวัลย์) 1,605
_ ก๋วยจั๊บน้ำข้น (สูตร อ.กนกวรรณ-เจ้าตำรับข้าวหมูแดงพริกแกง) 1,605
_ กาแฟโบราณและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง 1,284

05 เม.ย 2552
_ น้ำพริกของขวัญ 8 รายการ (ครูตุ๊ก-กุ้งเสียบ กุ้งกรอบ ปลาข้าวสาร ปลาสลิด ฯลฯ) 2,140
_ โรตี-ชาชัก (สูตรปัตตานี) 1,605
_ รวมมิตร ทับทิมกรอบ ซ่าหริ่ม (อ.พะเยาว์-ร้านหน้า ธ.กสิกรไทย สาขาถนนติวานนท์ 30) 1,605
_ ผัดไทย หอยทอด (สูตรเจ๊ดา) 1,605
_ ขนมลูกชุป 10 รูปแบบ (ส้ม เชอร์รี่ ชมพู่เพชรบุรี มะยม มะม่วง ฯลฯ) 1,605
_ ขนมตาลและขนมถ้วยตะไล (สูตรพระนาครใต้ อ.ลดาวัลย์) 1,605
_ การทำเส้นบะหมี่ หมูแดง พร้อมน้ำราดรสเด็ด 1,605
_ กรอบรูปไม้และการเปิดร้าน 1,605
_ ช่างซ่อมนาฬิกาและการเปิดร้าน (2 วัน) -
_ การนวดสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 1 (สครับผิว/อโรมา/สวีดิช), (2 วัน) -

25 เม.ย 2552
_ การจัดดอกไม้และการเปิดร้าน (2 วัน) (วันที่ 1/ทรงสามเหลี่ยม ช่อมือถือ) 3,210
_ กระจกอะลูมิเนียม (2 วัน) 2,675
_ อาหารญี่ปุ่น 11 ของทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่น (ขายเสริมกับซูชิ) 2,140
_ ปลาหมึกย่างและน้ำจิ้มรสเด็ด (แถมน้ำจิ้มสุกี้) 1,605
_ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ (สูตรใส่พริกแกง) 1,605
_ ขนมไทย 1 (ขนมนึ่ง 4 รายการ/ขนมกล้วย ฟักทอง ขนมชั้น และมันสำปะหลัง 1,605
_ ขนมจีน 4 น้ำ (น้ำเงี้ยว เขียวหวาน น้ำพริก และน้ำยากะทิ) 1,605
_ ขนมครกชาววัง (สูตรต้นตำรับ 30 ปี-อ.จินดามาศ) 1,605
_ ช่างประปา 1 (ซ่อมบำรุง) 1,284

26 เม.ย 2552
_ อาหารเหนือยอดนิยม 4 รายการ (ไส้อั่ว แกงฮังเล น้ำเงี้ยว และข้าวซอย) 2,140
_ โรตีสูตรนิ่ม ไส้ผลไม้ต่างๆ (ลูกเกด กล้วยหอม ขนุน ทุเรียน ฯลฯ) 1,605
_ เทคนิคการพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆ (น้อยโปรอาร์ต) 1,605
_ ส้มตำไฮโซและการเปิดร้าน (10 รายการ-ร้านครัววงเดือน) 1,605
_ ลอดช่องสิงคโปร์และทับทิมกรอบ (สูตรการค้า) 1,605
_ ช่างประปา 2 (ช่างติดตั้งแท็งก์ ปั๊มน้ำ และต่อยอดธุรกิจ) 1,605
_ ขนมรังผึ้ง วอฟเฟิลไส้กรอก (ร้านนายผล) 1,284
_ การจัดดอกไม้และการเปิดร้าน (2 วัน) (วันที่ 2/กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ช่อยาว) -
_ กระจกอะลูมิเนียม (2 วัน) -* ราคาดังกล่าว รวมอุปกรณ์ เอกสารพร้อมบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้สนใจ สมัครโดย โทร.จองที่นั่งก่อน และโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุท้ายวิชา)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1 เลขที่บัญชี 737-2-13905-0
(ส่งหลักฐานการโอน พร้อมระบุให้ชัดเจนว่า เรียนวิชาอะไร วันไหน แฟกซ์ 0-2580-4030)
หรือ

สอบถามรายละเอียดที่ คุณโสภีพรรณ, คุณญาฑิกาณต์, คุณวนิดา, คุณอนุวัฒน์
โทร.02-589-2222, 02-589-0492, 02-954-4999 ต่อ 2100, 2101, 2102, 2103
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) หรือ อีเมล์มาที่ techno@matichon.co.th

แต่ละวิชา อบรมวันเดียวจบ (09.00-16.00น.) สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน บริเวณ สนง.ข่าวสด ย่านประชานิเวศน์ 1

วิธีสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพของศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
โดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และนิตยสารเส้นทางเศรษฐี
***ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง***

สถาบันเอชานซ์ (A Chance Learning) ฝึกอาชีพ

สถาบันเอชานซ์ (A Chance Learning) จัดอบรมอาชีพเดือนเมษายน 2552 พบหลักสูตรใหม่หลากหลาย

1. วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 2552 การทำเรซิ่นเลียนแบบเครื่องประดับอัญมณี ทำเรซิ่นอีฟ๊อกซีเลียนแบบอัญมณีเพื่อทำเครื่องประดับในรูปแบบจี้ ตุ้มหู และเข็มกลัด การหล่ออีฟ๊อกซีเลียนแบบพลอยสีรูปแบบต่างๆ สูตรการผสมเนื้องาน
การคำนวณต้นทุน การพัฒนาและประยุกต์แบบ

2. วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 2552 การทำอาหารอิตาเลียนยอดฮิต การเลือกวัตถุดิบสำหรับทำอาหารอิตาเลียน การทำซอสหลักต่างๆ สำหรับอาหารอิตาเลียน เช่น ซอสเนื้อ ซอสมะเขือเทศ ซอสครีม ซอสเพสโต้ การต้มเส้นพาสต้าอย่างถูกวิธี การทำลา-ซานญ่าซอสเนื้อ ลาซานญ่าผักโขมและเห็ด สปาเก็ตตี้ซอสต่างๆ พาสต้าอบครีมชีส และผักโขมอบชีส

3. วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2552 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุนัข การทำแชมพูอาบน้ำผสมสมุนไพรกำจัดเห็บหมัด ครีมนวดขนสุนัข น้ำมันนวดขนสุนัขช่วยคลายเครียดและกันยุง ครีมทาขนสุนัขช่วยรักษาแผล แป้งโรยตัวกันยุง

4. วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2552 การทำน้ำสลัดสูตรการค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์การทำน้ำสลัด เทคนิคการทำน้ำสลัดสูตรการค้า ประเภทของน้ำสลัดที่ควรรู้ ปฏิบัติการทำน้ำสลัดไข่ น้ำสลัดข้นรสกระเทียม น้ำสลัดมายองเนส น้ำสลัดครีมเปรี้ยว น้ำสลัดเทอริยากิ น้ำสลัดฟรุตค็อกเทล น้ำสลัดไขมันต่ำ

5. วันเสาร์ที่ 18 เม.ย. 2552 การจัดดอกไม้แนวโมเดิร์น ดอกไม้ในธุรกิจบริการ มาตรฐานการจัดดอกไม้ การจัดดอกไม้แบบต่างๆ รูปทรงการจัดดอกไม้ 9 แบบ แนวทางการใช้สีในการจัดดอกไม้ (วงจรสี) หลักการเลือกภาชนะและอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เทคนิคการดูแลดอกไม้ พร้อมปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบแจกันรูปทรงต่างๆ (จัดเดี่ยว 1 แบบ) และการจัดแบบ Center Piece (จัดเป็นกลุ่ม 1 แบบ)

6. วันเสาร์ที่ 18 เม.ย. 2552 การทำเครปเย็นแบบญี่ปุ่น 3 สูตร เรียนรู้วัตถุดิบประยุกต์และอุปกรณ์ การผสมแป้งแบบต่างๆ เทคนิคการทำเครปเย็นและใส้ การห่อแบบญี่ปุ่น

7. วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2552 การผสมเครื่องดื่มนมผสม (Milk Shake Mixed Drinks) เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของนม น้ำเชื่อม ผลไม้ที่ใช้ในการผสม ปฏิบัติผสมเครื่องดื่มชา กาแฟ ผลไม้และนมผสมกว่า 15 สูตร

8. วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2552 การทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 5 สูตร การทำโลชั่นบำรุงผิวผสมข้าวบาร์เลย์ เจลอโรมาเธอราปี ครีมผสมสมุนไพรขัดผิว เจลขัดผิว (Gel Scrub) และครีมบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัด

9. วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2552 การทำเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหน้า ประกอบด้วย เจลล้างหน้ามะขามและขมิ้นชัน โฟมล้างหน้าแตงกวาและว่านหางจระเข้ ครีมน้ำนมล้างหน้า (Cleansing Milk) ผสมสารสกัดมะละกอ สเปร์ฉีดให้ความสดชื่นแก่ผิวหน้า (Refreshing Water) และโลชั่นกระชับผิวมะเขือเทศ (Toner)

10. วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2552 การทำไอศกรีมผลไม้สูตรไขมันต่ำ ปฏิบัติการทำไอศกรีม Kiwi Berry Sorbet, Power Low-Fat, Beauty Soft Ice Cream, Blue Melon Sorbet และ Fruity Yogurt Ice Cream

11. วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2552 การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัข หลักการออบแบบเสื้อผ้าสำหรับสุนัข การเลือกผ้าและวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บ การวัดขนาดและรูปร่างสุนัข การขึ้นหุ่น การทำแพทเทิร์น การขยายแบบ การวางผ้า การตกแต่งเสื้อผ้า ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขแบบชุด 1 ชิ้น ด้วยมือ พร้อมสาธิตการตัดเย็บชุดเสื้อและกางเกง การพัฒนาแบบ

12. วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2552 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2552 การทำกระเป๋าแบบสะพายหนังกลับ เรียนรู้การออกแบบและสร้างแพทเทิร์นกระเป๋าหนังแท้ การขึ้นรูปกระเป๋า เทคนิคการตกแต่งด้วยลูกปัด และการถักลายประกอบ แนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องหนัง ปฏิบัติการทำกระเป๋าหนังสตรีแฮนด์เมดแบบสะพาย

13. วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2552 การทำอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพ การเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารเวียตนาม ปฏิบัติการทำอาหารเวียดนาม ประกอบด้วย ข้าวเกรียบปากหม้อ, ขนมเบื้องญวน, ปลาหมึกพันอ้อย, แหนมเนือง, ปอเปี้ยสอดใส้หมู-กุ้ง การทำเครื่องเคียง ประกอบด้วย ผักดอง ข้าวเหนียวทอด และการทำน้ำจิ้ม ประกอบด้วย น้ำจิ้มใส น้ำจิ้มแหนมเนือง น้ำจิ้มพริกเหลือ ซอสถั่ว และพริกแดงบด

14. วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2552 การผลิตสบู่ก้อนธรรมชาติผสมสมุนไพร ส่วน ประกอบหลักในการทำสบู่ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสบู่ เครื่องมือและอุปกรณ์ สมุนไพรที่สามารถนำมาผสมในสบู่/สรรพคุณที่ควรทราบ การตั้งสูตรสบู่ ปฏิบัติการ ทำสบู่ก้อนสูตรพื้นฐาน สบู่ผสมสมุนไพร เช่น สบู่สูตรพื้นฐาน สบู่ใบบัวบก สบู่ขมิ้นชัน สบู่มะขามป้อม สบู่น้ำผึ้ง สบู่กระเจี๊ยบแดง และน้ำนมแพะ


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-29334597-8, 086-987-0042 หรือ www.achance.co.th

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

แนะแนวการสอนและส่งเสริมอาชีพ

ชุดพับธนบัตรแบบใหม่ล่าสุด
ชุดพับธนบัตรแบ่งออกเป็น*ชุด A และ*ชุด B หนึ่งชุดมีอย่างละ ๕ แผ่น

ชุด A = แผ่นที่ ๑ ดอกบัวหลวง+ดอกบัวสาย ,
แผ่นที่ ๒ ชุดรับปริญญา+ดอกไม้มงคลโบตั๋น ,
แผ่นที่ ๓ ผีเสื้อ+แมลงปอล้อลม ,
แผ่นที่ ๔ ปลามงคลปลาเงิน+ปลาทอง ,
แผ่นที ๕ ปลามงคล ปลาตะเพียนเงิน+ปลาตะเพียนทอง .........

ชุด B. แผ่นที่ ๑. ดอกกุหลาบเวียงพิงขนาดกว้าง ๑๕ นิ้ว+ดอกเดหลี ,
แผ่นที่ ๒. ช่อบูชาพระศรีนิยม+ดอกกล้วยไม้แคทรียาเท่าของจริง ,
แผ่นที่ ๓.ดอกกระดังงา+ดอกอมาลิลลี่
แผ่นที่ ๔. ประตูหัวใจใส่นามบัตรหรือรูปคนรัก+ต้นหม้อข้าว หม้อแกงลิง ,
แผ่นที่ ๕. ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีศรีตรัง+ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดหูยาว ขนาดเท่าของจริง *ชุดละ ๕ แผ่น ๗๕๐฿

*ซื้อ ๑ชุด ขอค่าจัดส่ง ๑๐๐ ฿= แบบด่วนพิเศษ= ถ้าสั่ง ๒ ชุด รวม ๑๐ แผ่น *ฟรี*ค่าจัดส่ง+ พร้อมแถมหนังสือ*ศิลปะการพับธนบัตรแบบใหม่ล่าสุด เล่มที่ ๒. ราคาเล่มละ ๑๑๙ ฿+หนังสือดอกไม้เกล็ดปลาแบบใหม่ล่าสุดเล่ม ๒. ราคา ๙๕ ฿ รวม ๒ เล่ม =๒๑๔ ฿ หนังสือแต่ละเล่มมี๑๕-๑๖ แบบ สอนละเอียดทุกขั้นตอน ...ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด

...สอนไม่ดีดูแล้วทำไม้ได้จริงยินดีคืนเงิน ติดต่อ อ.ศกุนตลา วิทยากรพิเศษ รายการ*ประกายทักษะ*ช่อง๑๑*และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ก ท ม...และฯลฯ....๐๘๙-๒๐๘๙๙๙๑.... เก็บเงินปลายทางค่ะ สงสัยติดขัดข้องใจสอบถามให้เข้าใจจนสบายใจตลอดถึง ๒๒.๐๐ น.ครูปุ้ยนอนดึก สงสัยครูเข้าไปที่เข้าไปที่ Google .ใส่ชื่อ ศกุนตลา คร้ามอ่ำ มารู้จักตัวตนกันก่อนนะคะ *ปกติราคาแผ่นละ ๒๐๐-๒๕๐฿.......


อ.ศกุนตลา คร้ามอ่ำ สอนวิชา ที่ยังไม่มีเรียน แบบของตนเฉพาะ
พับธนบัตรแบบใหม่ ๑๐๐ กว่าแบบล่าสุด นกสำลี

น้ำพริกเสวยปลาร้าสับสมุนไพร *นพเก้า*สูตรครูปุ้ยตัวจริงใครดู รักแท้แซบหลาย คงจำได้ช่อง ๗ และอาหารโบราณ ไทย จีน ครูปุ้ย - sakutala_pui@hotmail.com

อ. ศกุนตลา คร้ามอ่ำ
มือถือ 089-2089991 , 084-0170134
บ้าน + แฟกซ์ 02-9921957


02-942-8822 ต่อ 220-226
อ.ศกุนตลา
089-20899910 084-0170134

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552

Digital Coach อาชีพใหม่ในวงการเทคโนโลยี


เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนตามแทบไม่ทัน จึงเกิดอาชีพใหม่แนะแนวการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : Digital Coach คือบุคคลที่ทำหน้าที่สอนหรือให้คำแนะนำผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น หรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดให้มากขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างเช่น Digital Coach อาจจะสอนพนักงานบริษัทให้รู้จักใช้โทรศัพท์มือถือในการรับส่งอีเมลกับลูกค้า หรือใช้บล็อกในการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น

เหตุที่ Digital Coach จำเป็นสำหรับยุคสมัยนี้ เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ารวดเร็วมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ตามแทบไม่ทัน ยิ่งคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือข้องแวะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ ทุกวันนี้จึงอาจมีคำถามที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น

“เฮ้ โทรศัพท์รุ่นนี้ส่งข้อมูลวีดีโอได้ด้วยเหรอ?”

“Gmail ดียังไงเหรอ?”

“บล็อกต่างจากเว็บไซต์ตรงไหน?”

“จะทำกราฟหรือแผนภูมิใน excel หรือ word ดี?”

“เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้พิมพ์งานแล้วเซฟออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องใช้ word ทำก็ได้”

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของคนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ซึ่งจริงๆ แล้วในแต่ละองค์กรยังมีคนอีกมากที่ต้องการคำแนะนำดีๆ เพื่อสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นความสำคัญของ Digital Coach จึงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่หันมาทำอาชีพนี้กันมากขึ้น โดยตัวอย่างหน้าที่หลักๆ ในการเป็น Digital Coach เช่น

- การสอนให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เก็บสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารสำคัญ

- การเช็คอีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือ

- การใช้บล็อกในการสื่อสารกับลูกค้าขององค์กร

- การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย

หากมองแนวโน้มความต้องการ Digital Coach ของตลาดแล้ว พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนี่อาจเป็นอาชีพใหม่หรือช่องทางการทำมาหากินอีกแบบ ที่น่าจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และยังส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ มีศักยภาพการผลิตและการบริการที่ดีขึ้นอีกด้วย

ที่มา : TTTonline Team

เรียนนวดฟรี 1 วันกับศูนย์อบรมเรือนไม้สปา


หากมองหาอาชีพใหม่ หารายได้เสริม ไม่รู้จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไร ลองมาทดลองเรียนนวดฟรี 1 วันกับศูนย์อบรมเรือนไม้สปา

กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--สมาคมแพทย์แผนไทย
หากมองหาอาชีพใหม่ หารายได้เสริม ไม่รู้จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไร ลองมาทดลองเรียนนวดฟรี 1 วันกับศูนย์อบรมเรือนไม้สปา อาจจะได้ทางเลือกใหม่สำหรับอาชีพคุณ จบแล้วได้รับใบประกาศฯจากสมาคมแพทย์แผนไทย


ศูนย์อบรมเรือนไม้สปา สมาคมแพทย์แผนไทย จ.ปทุมธานี สาขาพหลโยธิน 54/4 โทร084-0919511


เรียนนวดแผนไทย นวดน้ำมันหอมระเหย นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 3 วิชา ได้ใบประกาศจากสมาคมแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 วิชา ภาษาไทย /อังกฤษ จบแล้วมีงานรอสามารถไปทำงานเป็น เธอราปิสต์ในสปาชั้นนำได้ทันที หรือเพื่อสอบยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1 สำหรับไปทำงานต่างประเทศ พิเศษ จากราคาปกติ 16,000 ลดพิเศษเหลือเพียง 13,600 สมัครด่วน!!!หลักสูตรเร่งรัด 3 วิชา เรียน 15 วัน


1. นวดไทย (150 ชม 6วัน) 6,000 บาท (สอนนวดแบบราชสำนัก/เชลยศักดิ์ เส้นประธานสิบ สอนสรีระและวิธีการแก้อาการที่ถูกต้อง รวมทั้งสอนวิธีการใช้สมุนไพรสำหรับการทำลูกประคบพร้อมปฏิบัติ )


2. นวดน้ำมันหอมระเหย (60 ชม 5 วัน) 5,500 บาท (สอนนวดแบบสวีดิชมาสสาจ , และนวดแบบDeep tissue,นวดอโรมา สปา สอนขัดผิวด้วยสมุนไพร 20ชนิด ผสมน้ำนม )


3. นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า(60 ชม 4 วัน) 4,500 บาท (รวมถึงการสอนนวดมือ และสปาเท้า นวดบรรเทาอาการปวด คอ บ่า ไหล่) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อบรมเรือนไม้ สปา โทร 084-0919511 จบแล้วมีงานทำทันที รายได้ดี สนใจทดลองเรียนฟรี 1 วัน www.ruenmai.com ท่านจะได้รับการสอนอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ หากท่านจบคอร์สเรียนแล้ว และมีความประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมในวิชาเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจ สามารถเข้าเรียนในวิชาดังกล่าวซ้ำอีกได้ โดยทางศูนย์ไม่เก็บค่าเรียนแต่ประการใด

อาชีพใหม่ ธุรกิจรับบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์พ่อค้าชาวไนจีเรีย ทำธุรกิจรับบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้คนที่มาซื้อของภายในตลาดเมืองลากอสของไนจีเรีย โดยจ่ายค่าบริการเพียงเล็กน้อยที่มาของข่าว www.dailynews.co.th

สนไหม!?" อาชีพรับจ้างเที่ยว" รายได้คืนละพัน


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

"เดี๋ยวนี้อาชีพ "ชายรับจ้างเที่ยว" รายได้ดีคืนละเป็นพัน ไม่ต้องทำอะไรแค่ไปนั่งกินเหล้าโชว์หล่อเรียกลูกค้า ไม่จำเป็นต้องขายบริการ" นี่คือคำบอกเล่าของ นายเอ (ขอสงวนนาม) ผู้จัดการผับแห่งหนึ่งย่านซอยสุขุมวิท 23

ผู้จัดการผับ คนเดิมยังกล่าวอีกว่า งานนี้เริ่มมีมาระยะหนึ่งแล้วแต่จะปะปนกันไปกับงานบาร์โฮสต์ (บาร์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ จะมีพนักงานต้อนรับชายไว้คอยบริการนั่งเป็นเพื่อน) ส่วนผู้ชายจ้างเที่ยวก็จะมีบ้างตามผับต่างๆ แต่ในช่วง 1 - 2 ปีมานี้ ด้วยความที่ธุรกิจสถานบันเทิงแข่งขันกันมาก อาชีพรับจ้างเที่ยวจึงบูมมากขึ้น และสมัยนี้ผู้หญิงเที่ยวกลางคืนกันเยอะ จึงต้องหาสิ่งดึงดูดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานกลางคืน อาบอบนวด บางคนเลิกงานก็มาเที่ยวต่อ หรือกลุ่มโคโยตี้ที่ทุกวันเจอแต่ลูกค้าผู้ใหญ่ ต้องนั่งเอาใจเกือบทุกวัน ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศ

ขณะที่ นายธงชัย หนึ่งในนักศึกษาซึ่งรับจ๊อบงานนี้ กล่าวว่า ปกติเราก็ชอบสังสรรค์อยู่แล้ว พอดีเห็นโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็ลองโทร.มาสอบถาม ก็ทราบว่า จ้างเที่ยวเฉยๆ ไม่มีขายบริการ ให้เราดูเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง ทำตัวเหมือนมาเที่ยวปกติ ก็เลยลองทำดูเล่นเพราะปกติก็ชอบเที่ยวอยู่แล้ว

"สำหรับกฎเกณฑ์การทำงานหลักๆ ก็คือรูปร่างหน้าตาต้องพอใช้ได้ แต่งตัวดี คิดค่าจ้างเป็นรายวัน ระหว่าง 800 - 2,500 บาท อยู่ที่หน้าตาและบุคลิก โดยอาจจะให้มาที่ร้านอาทิตย์ละ 1 – 3 วัน มีเหล้าให้กินฟรี แค่มาเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น หรือบางทีอาจจะให้ไปจีบลูกค้าแล้วชวนให้มาเที่ยวที่นี่อีกก็มีบ้าง" นายเอ กล่าว

"งานก็ประมาณ 4 ทุ่ม ส่วนค่าจ้างจะแตกต่างกันไป ประมาณ 1,000 - 1,500 บาท แล้วแต่ตกลงกัน ทำตรงนี้ก็ถือว่าได้หาเงินอีกทางหนึ่งดีกว่าไปเที่ยวแล้วเสียเงิน ถึงสถานที่จะไม่ใช่ที่ฮิตทั่วไปแต่ก็ถือว่าโอเค" หนุ่มรับจ้างเที่ยว กล่าว


ข้อมูลจาก ไทยโพส์ต

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้