วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ชุดเครื่องประดับ Red Heart

ชุดเครื่องประดับ Red Heart

สร้อยคอ
วัสดุอุปกรณ์

ลูกปัดคริสตัล 3 มม. สีขาวใส 18 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีขาวใส 70 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีดำ 140 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 6 มม. สีแดง 16 เม็ด
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีดำ 1 ถุง
ลูกปัดบีบปลายสร้อย สีเงิน 4 เม็ด
ที่เก็บปม สีเงิน 2 อัน
ตะขอกด สีเงิน 1 อัน

วิธีทำ

 • ทำรูปหัวใจ ตัดเอ็นยาว80 ซ.ม.
  ช่วงลายที่ 1 ร้อยคริสตัล 4 มม.สีขาว 2 เม็ด คริสตัล 6 มม.สีแดง 1 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 2 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีแดง 1 เม็ด เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 1 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 3 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีแดง 1 เม็ด เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 1 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 4 เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 2 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 5 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีแดง 1 เม็ด เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 1 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 6 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีแดง 1 เม็ด เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 1 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 7 เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 2 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 8 เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 2 เม็ด สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 9 เอ็นข้างซ้ายสอดผ่านเม็ดสีแดงของช่วงลายที่ 6 สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 10 เอ็นข้างซ้ายสอดผ่านเม็ดสีแดงของช่วงลายที่ 5 และ 3 สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 11 เอ็นข้างซ้ายสอดผ่านเม็ดสีแดงของช่วงลายที่ 2 สอดสวนกันที่สีแดง 1 เม็ด
 • ช่วงลายที่ 12 เอ็นข้างซ้ายสอดผ่านเม็ดสีแดงของช่วงลายที่ 1 เอ็นข้างขวาร้อยสีขาว 1 เม็ด สอดสวนกัน ที่สีขาว1 เม็ด
 • ร้อยคริสตัล 3 มม.สีขาว 11 เม็ด เสริมขอบข้างของหัวใจตามผังลาย
 • ทำสายสร้อยแถวที่ 1 ตัดเอ็นยาว 1 เมตร สอดเข้ากับเม็ดสีขาว 4 มม.ด้านข้างหัวใจตามแบบ จับเอ็นให้อยู่
  กึ่งกลาง (ร้อยคริสตัล 4 มม.สีขาวข้างละ 1 เม็ด) ร้อยในวงเล็บ 3 ช่วงลาย เปลี่ยนใช้คริสตัล 4 มม.สีดำอีก
  11 ช่วงลาย ช่วงลายที่ 11
  สอดสวนกันให้เอ็นลงมาอยู่ด้านล่างตามรูป
 • ทำแถวที่ 2 เริ่มต้นด้วยเอ็นข้างขวาสอดเข้ากับแถวที่ 1 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีดำ 2 เม็ด สอดสวนกันที่สีดำ 1 เม็ด
  (เอ็นข้างขวาสอดเข้ากับแถวที่ 1 เอ็นข้างซ้ายร้อยสีดำ 2 เม็ด สอดสวนกันที่สีดำ 1 เม็ด) ร้อยในวงเล็บตามแถวที่ 1
  กลับไปที่จุดเริ่มต้น สอดยึดกับหัวใจ
 • ทำแถวที่ 3 ร้อยเช่นเดิม สอดเอ็นออกที่คริสตัลสีดำปลายสร้อย เอ็นแต่ละข้าง(ร้อยลูกปัดแก้วสีดำ 11/0 = 7 เม็ด
  สอดสวนกันอีก 2 เม็ด) ร้อยในวงเล็บ 7 ช่วงลาย ร้อยลูกปัดแก้วข้างละ 2 เม็ด รวบเก็บปลายสร้อย ร้อยสายสร้อย
  อีกด้านหนึ่ง

สร้อยข้อมือ
วัสดุอุปกรณ์

ลูกปัดคริสตัล 3 มม. สีขาวใส 16 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีขาวใส 24 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีดำ 60 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 6 มม. สีแดง 16 เม็ด
ลูกปัดแก้ว 8/0 สีขาวปรอท 1 ถุง
ลูกปัดบีบปลายสร้อย สีเงิน 4 เม็ด
ที่เก็บปม สีเงิน 2 อัน
ตะขอกด สีเงิน 1 อัน

ขนาดสำเร็จ ความยาว 14 ซ.ม.

วิธีทำ

 • ทำรูปหัวใจเช่นเดียวกับสร้อยคอ
 • ทำสายสร้อยแถวที่ 1 ตัดเอ็นยาว 80 ซ.ม. สอดเข้ากับเม็ดสีขาว 4 มม.ด้านข้างหัวใจตามแบบ จับเอ็นให้อยู่ กึ่งกลางร้อยคริสตัล 4 มม.สีขาวข้างละ 1 เม็ด เปลี่ยนใช้คริสตัล 4 มม.สีดำอีก 6 ช่วงลาย
 • ทำแถวที่ 2 และ 3
 • สอดเอ็นออกที่คริสตัลสีดำปลายสร้อยเม็ดหนึ่ง ตัดเอ็นยาว 30 ซ.ม.สอดเสริที่คริสตัลสีดำอีกเม็ดหนึ่ง
  (รวบเอ็นคู่กลางร้อยลูกปัดแก้ว 8/0 สีขาวปรอท 1 เม็ด เอ็นข้างซ้าย-ขวาร้อยเส้นละ 1 เม็ด สอดสวนกันอีก 1 เม็ด)
  ร้อยในวงเล็บ 4 ช่วงลาย รวบเอ็นเหลือ 2 เส้นร้อยลูกปัดข้างละ 1 เม็ด สอดสวนกันอีก 1 เม็ด รวบเก็บปลายสร้อย
  ร้อยสายสร้อยอีกด้านหนึ่ง

นาฬิกา
วัสดุอุปกรณ์

ลูกปัดคริสตัล 3 มม. สีขาวใส 28 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีแดง 32 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีดำ 36 เม็ด
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีขาวปรอท 1 ถุง
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีดำ 1 ถุง
ลูกปัดบีบปลายสร้อย สีเงิน 4 เม็ด
ที่เก็บปม สีเงิน 2 อัน
ตะขอกด สีเงิน 1 อัน

ขนาดสำเร็จ ความยาว 14 ซ.ม.

วิธีทำ

 • ทำรูปหัวใจเช่นเดียวเดิม แต่เปลี่ยนใช้คริสตัล 4 มม.สีแดง คริสตัล 3 มม.สีขาว
  และลูกปัดแก้ว 11/0 สีขาวปรอทแทน ทำ 2 อัน

 • ตัดเอ็นยาว 80 ซ.ม. สอดเอ็นเข้ากับนาฬิกา ร้อยลูกปัดแก้วสีดำข้างละ 3 เม็ด สอดเข้ากับหัวใจจากด้านบน
  ออกไปที่ลูกปัดแก้วเม็ดล่าง (ร้อยคริสตัลสีดำข้างละ 1 เม็ด สอดสวนกันอีก 1 เม็ด) ร้อยในวงเล็บ 6 ช่วงลาย
  ร้อยลูกปัดแก้วสีขาวข้างละ 3 เม็ด รวบปลายเอ็นร้อยอีก 1 เม็ด เก็บปลายสร้อย ร้อยอีกข้างหนึ่ง

แหวน
วัสดุอุปกรณ์

ลูกปัดคริสตัล 3 มม. สีขาวใส 14 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีแดง 16 เม็ด
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีขาวปรอท 1 ถุง
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีดำ 1 ถุง

วิธีทำ

ทำรูปหัวใจเช่นเดียวกับนาฬิกา ใช้ลูกปัดแก้วสีดำร้อยสายแหวน ร้อยเช่นเดียวกับสายสร้อยคอ


ต่างหู
วัสดุอุปกรณ์
ลูกปัดคริสตัล 3 มม. สีขาวใส 28 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีแดง 36 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีดำ 4 เม็ด
ลูกปัดคริสตัล 4 มม. สีขาว 1 เม็ด
ลูกปัดแก้ว 11/0 สีขาวปรอท 1 ถุง
ต่างหูเกี่ยว สีเงิน 1 คู่
วิธีทำ

ทำรูปหัวใจเช่นเดียวกับนาฬิกา สอดปลายเอ็นขึ้นมาที่ด้านบนของหัวใจ รวบปลายเอ็นร้อยคริสตัลสีดำ 1 เม็ด
สีแดง 1 เม็ด สีขาว 1 เม็ด สีแดง 1 เม็ด สีดำ 1 เม็ด ลูกปัดแก้ว 5 เม็ด คล้องเข้ากับต่างหูเกี่ยว สอดปลายเอ็น
ลงตามแนวเดิม ทำต่างหูอีกข้างหนึ่ง
ขอขอบคุณบทความดีๆทางอาชีพ
แหล่งที่มา : http://www.clicknamjai.com/ths/craft/tm42/adjust/Tm42_15.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้