วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ทางเลือกในการลงทุน


ทางเลือกในการลงทุน


โครงการ หนึ่งที่ กบข.จัดให้บริการแก่สมาชิก คือเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบหรือสัดส่วนการลงทุนได้ตามความต้อง การและเหมาะสมของแต่ละคน เดิมนั้นกฎ หมายกำหนดให้ กบข.บริหารกองทุนส่วนของสมาชิกในลักษณะกองทุนเดี่ยว กบข. แต่ต่อมามีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทางสำนักงานจึงอยู่ในระหว่างการจัดทำนโยบายการลงทุนโดยมององค์ประกอบรวมของ สมาชิกกว่าล้านคน ให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่ม

ในการลงทุนเราจะได้ยินเสมอว่าการ ลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและควรจะกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งการลงทุนออกไป ใน หลาย ๆ อย่าง ดังนั้นในวันนี้จึงจะขอพูดถึงแผน ทางเลือกการลงทุนเพื่อประโยชน์สำหรับทั้งสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ของ กบข. มาเพื่อทราบนะคะ

แผนการลงทุนที่กองทุนบำนาญทั่วไปในสากล จัดให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น 4 แผนหลักดังนี้

1.แผนการลงทุนเชิงรุก (Aggressive Fund) เป็นรูปแบบการลงทุนที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูง โดยลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่สูงกว่าตราสารหนี้ แต่ก็จะมีความผันผวนของราคาในแต่ละช่วงเวลาสูง เพื่อแลกกับโอกาสทำกำไรที่สูงในระยะยาวด้วย แผนการลงทุนเชิงรุก จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยังมีระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาว (10 ปีขึ้นไป) หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลงทุนพอสมควร เป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากหรือเชื่อว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ บริหารจัดการให้อยู่ ในวงจำกัดได้

2.แผนการลงทุนแบบที่เสี่ยงปาน กลาง (Moderate Fund) เป็นรูปแบบการลงทุนที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนปานกลางค่อนข้างสูงควบคู่ไปกับความ เสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่มากจนเกินไปนัก โดยจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงสูงและที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบแผนการลงทุนเชิงรุกแผนการลง ทุนแบบเสี่ยงปานกลางนี้ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนประมาณ 5-15 ปี และเป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้พอสมควร

3.แผนการลงทุนแบบระมัดระวัง (Conservative Fund) เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยของเงินต้นควบคู่ไปกับผล ตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ นอกจากจะนำเงินไปเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วนที่สูง กว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังจึงอาจจะน้อยกว่าแผนการลงทุนแบบเชิงรุกและแผน การลงทุนแบบเสี่ยงปานกลาง แผนการลงทุนแบบนี้ เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงไม่มากนัก

4.แผนการลงทุนแบบเงินต้นมั่นคง (Capital Preservation Fund) เป็นรูปแบบของการลงทุน ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้น มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุด เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์ที่มีการค้ำประกันต่าง ๆ ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง จึงน้อยกว่าทุกแบบข้างต้น แผนการลงทุนแบบเงินต้นมั่นคงเหมาะกับผู้ที่ ใกล้เกษียณหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินในเร็ววัน เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เงินที่มีอยู่หรือที่เคยหามาได้แล้วในบัญชีต้องลด ต่ำลงเนื่องจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ต้องการถอนเงินออก

การเลือกแผนการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่ ผู้ลงทุนหรือเจ้าของเงินควรให้ความสนใจและตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลและทราบความต้องการของตนเองดีที่สุด ทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ค่ะ.

โดย อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร http://www.rssthai.com/reader.php?t=sme&r=8457

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้