วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ยีราฟไบรโอนี่+งานถักโครเชต์

ยีราฟไบรโอนี่
ยีราฟไบรโอนี่

วัสดุ-อุปกรณ์

เชือกปอ
2
กลุ่ม
ลวด เบอร์ 16 ยาว 10 นิ้ว
1
เส้น
ยาว 7 นิ้ว
4
เส้น
ยาว 4 นิ้ว
1
เส้น
กาวฝาแดง
1
กระปุก
แปรงขนสัตว์
1
อัน
กรรไกร
1
อัน
ลูกตาสัตว์ 5 มม.
1
คู่
เข็มโครเชท์ Clover เบอร์ 2
1
อัน


วิธีทำ


ตัว
1. ตัดเชือกยาว 3.5 เมตร 60 เส้น แบ่งเชือกส่วนละ 30 เส้น นำเชือกที่แบ่งวางทับเป็นรูปกากบาท (ตามรูป)
2. การถักไขว้เชือกคือ นำเชือกส่วนที่ 1 ทับส่วนที่ 2 นำส่วนที่ 2 ทับส่วนที่ 3 นำส่วนที่ 3 ทับส่วนที่ 4 นำส่วน
ที่ 4 สอดลงตรงช่องส่วนที่ 1 (ตามรูป) แล้วดึงให้แน่นเสมอกัน (ตามรูป)
3. นำลวด 10 นิ้ว เสียบเป็นแกนกลางลำตัว (ระหว่างกลางเชือกที่ถัก) ถักเชือกให้ลวดเป็นแกนกลาง แต่ละครั้ง
ต้องดึงเชือกให้แน่นเสมอกัน (ตามรูป)
4. เพิ่มเชือกข้างละ 2 เส้น คลายเกลียวเชือกทากาวติดกับลวดแกนกลาง และติดเชือกเดิมที่ถักอยู่ (ได้เพิ่มส่วน

ละ 2 เส้น) ถักไขว้เชือก 3 ครั้ง (ตามรูป)

หน้าอกต่อลำคอ
1. งอลวดที่เหลือเพื่อทำคอ ถักไขว้เชือกเพื่อทำส่วนหน้าอก
2. แบ่งเชือกจาก 4 ส่วน แยกทำส่วนลำคอ 2 ส่วน และทำขาหน้า 2 ส่วน
3. แบ่งเชือกในส่วนลำคอ 2 ส่วนนั้นให้ได้ 4 ส่วน ๆ ละ 16 เส้นเท่ากัน
4. ถักไขว้เชือก จำนวน 3 ครั้ง
5. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 15 เส้น ถักไขว้เชือก 3 ครั้ง
6. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 14 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
7. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 13 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
8. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 12 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
9. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 11 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
10. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 10 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
11. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 9 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
12. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 8 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
13. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 7 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง (ตามรูป)
14. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 6 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง

หัว
1. แบ่งเชือกส่วนที่เหลือส่วนละ 6 เส้น ให้เพิ่มเชือก 5 เส้น เสียบบนลวด ถักไขว้กัน 2 ครั้ง
2. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 5 เส้น เหลือ 6 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
3. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 2 เส้น เหลือ 4 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
4. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 3 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
5. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น เหลือ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง (ตามรูป)
6. ตัดลวดส่วนที่เหลือออก จะเหลือเชือกส่วนละ 2 เส้น รวมทั้งหมด 4 ส่วน (ตามรูป)

ปาก
1. แบ่งเชือกที่เหลือ 8 เส้นเป็นปากบน 4 เส้น ปากล่าง 4 เส้น
2. ปากบนถักไขว้เชือก 3 ครั้ง ปากล่างถักไขว้เชือก 2 ครั้ง ตัดเชือกที่เหลือแล้วทากาวปากบนและปากล่าง

ขาหน้า
เชือกที่เหลือ 2 ส่วน เพิ่มส่วนละ 2 เส้นรวมเป็น 64 เส้น จากการขึ้นคอให้แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ๆ ละ
8 เส้น ถักขาละ 4 ส่วน
1. เสียบลวด 7 นิ้ว ตรงกลางเชือกขาข้างหนึ่ง เริ่มถักทีละข้าง
2. ถักไขว้เชือก 5 ครั้ง
3. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
4. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
5. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
6. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
7. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 4 ครั้ง จะเหลือเชือก 4 ส่วนๆ ละ 2 เส้น

หัวเข่า
1. เชือกที่เหลือ เพิ่มเชือกส่วนละ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง
2. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง
3. ลดเชือก ตัดออกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 12 ครั้ง
4. เพิ่มเชือกข้างละ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 2 ครั้ง ตัดลวดที่เหลือให้เสมอกับเชือก
5. เพิ่มเชือกข้างละ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 1 ครั้ง ตัดเชือกที่เหลือออกแล้วทากาว
ทำขาอีกข้างเหมือนกัน

ขาหลัง
เพิ่มเชือกในส่วนแรกที่ตรงข้ามส่วนก้น โดยใช้เข็มโครเชท์ควักเชือกผ่านช่องรวบ 32 เส้นต่อหนึ่งขา เสียบลวดเหมือนขาหน้า ถักเหมือนขาหน้าทั้งสองข้าง

หาง
1. เพิ่มเชือก 4 เส้น ในส่วนที่เป็นก้นยีราฟ แบ่งเป็น 4 ส่วน
2. เสียบลวด 4 นิ้ว ตรงกลางเชือก 4 ส่วน
3. ถักไขว้เชือกโดยให้ลวดเป็นแกนกลาง ถักไขว้เชือก 12 ครั้ง
4. ลดเชือกส่วนละ 1 เส้น ถักไขว้เชือก 5 ครั้ง ปล่อยหางคลายเกลียวเชือกยีเชือกหาง ตกแต่งหาง (ตามรูป)

เขา
เพิ่มเชือกตรงข้างหัว ข้างละ 2 เส้น ถักไขว้เชือก 6 ครั้ง ดึงให้แน่น ตัดเชือกที่
เหลือออกทากาว (ตามรูป)

หู
เพิ่มเชือก 2 เส้น ตรงด้านหลังเขา เว้น 1 ช่องถัก ติดกาวพอติด คลายเกลียวเชือก ยีหูใช้กาวทาให้เป็น
แผ่นใบหู ตัดแต่งให้เป็นรูปหู (ตามรูป)

ติดตา
หมายเหตุ การเพิ่มเชือกคือการใช้เข็มโครเชท์ควักเส้นเชือกขึ้นและทากาว

รูปสำเร็จ

ที่มาของบทความ

http://www.clicknamjai.com/ths/handi/tm_workshop/cc/cc001.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
















...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้