วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อะไรทำให้คนดีมีจริยธรรม

อะไรทำให้คนดีมีจริยธรรม
โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 7 สิงหาคม 2551 09:35 น.
บ้าน เมืองเราเจอแต่วิกฤตซ้อนวิกฤตถึงวันนี้ยังหาทางออกกันไม่ได้ ปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดวิกฤตเห็นน่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ของคนในสังคมที่ยังมีคนเลวๆไร้ศีลธรรม ไร้จริยธรรมอยู่มากมาย

แท้ที่จริงแล้วโลกมนุษย์ของเรานั้นมีทั้งคนประเภทที่เป็น "นักบุญ" คนดีมีศีลธรรม มีจริยธรรมและ "คนบาป"ประเภทจิตใจโหดเหี้ยม ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ไร้ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งพอจะยกตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญและคนที่ได้รับการประนาม กันในระดับสากลว่าเป็นคนบาปได้อย่างเช่น ประเภทนักบุญ

- มหาตะมะคาธี ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของอินเดีย ผู้นำในการกู้อิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ ผู้ยึดมั่นในหลักอหิงสา การประท้วงความไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง

- แม่ชีเทเรซา เธอเป็นแม่ชีโรมันคาธิริกผุ้อุทิศตนให้กับการให้การศึกษา การดูแล ผู้ป่วยและผู้ยากจน

- มาติน ลูเธอคิงส์ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพผู้นำการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเสมอภาคของคนผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ท่านดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพจากการเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวธิเบตด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง

คน ดีมีศีลธรรมเหล่านี้ทุกๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นคนมีจิตเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ฆ่าฟันกัน ทำลายชีวิตกันและกัน ทีนี้เราลองหันมาดูตัวอย่างของคนประเภท "คนบาป"กันบ้าง

-โจเซฟ สตาลิน ผู้นำเผด็จการของอดีตสหภาพโซเวียต ผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตของคนนับล้านๆคน

- นายพลออกัสโต ฟิโนเซ่ ผู้นำการปฏิวัติและปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารในชิลีด้วยการใช้กฎเหล็ก ใช้อำนาจบาตรใหญ่ทำการทารุณกรรม ฆาตรกรรมผู้นนับพันๆคน

- อด็อฟ ฮิตเลอร์ เขาเป็นผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่ 2 วางแผนจำกัดชาวยิวด้วยวิธีการโหดร้าย มารูจำนวนมหาศาลในระดับที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า HOLOCAUST

- โอซามา บินลาเดน อดีตมหสเศรษฐีชาวซาอุดิอารเบียซึ่งเป็นผู้นำแห่งความชั่วร้ายฝในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้บงการผลาญชีวิตผู้คนหลายพันคนในเหตุการณ์ 9/11

- พอล พต ผู้นำเขมรแดงที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเข่นฆ่าชาวเขมรนับล้านคยในกัมพูชา

มี คำถามที่น่าสนใจว่าคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมคนบางคนจึงเป็นคน ประเภท "นักบุญ" มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ต่อสู้เพื่อความผาสุขของเพื่อนมนุษย์ รักสินติภาพ แต่ทำไมจึงมีคนประเทที่เรียกว่า "คนบาป"ที่เต็มไปด้วยจิตใจที่โหดร้าย นิยมความรุนแรง แสวงหาอำนาจ

นิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 3 ธันวาคมปีที่ผ่านมา ตีพิมพ์บทความนำเสนอผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พอจะให้คำตอบได้ว่าทำไมคน เราจึงมีทั้งนักบุญและคนบาป

เขาบอกว่าถ้าหากมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์รวมกันเข้าในตัวของบุคคลคนๆเดียว บุคคลผู้นั้นจะต้องถูกประกาศว่าเป็นคนบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าจริยธรรม ศีลธรรม ในการฝังรากลึกอยู่ในยีนส์ของคนเราแต่อนิจจาความโหดร้าย กระหายเลือดก็ฝังลึกอยู่ในยีนของเผ่าพันธุ์เช่นกัน

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจริงว่ามนุษย์เรานั้นแต่ละคนมีความสามารถใน การตัดสินว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องตามหลัก ศีลธรรม จริยธรรมเหมือนๆกัน

แต่เมื่อพิจารณาในแง่พฤติกรรมหรือการกระทำที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม จริยธรรมจริงๆแล้วมนุษย์มักจะไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักการที่ตนรู้สึกว่าถูก ต้อง กฎเกณฑ์ต่างๆที่เรารู้เราเข้าใจมักจะไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราทำตามปฏิบัติตาม เสมอไป การที่คนเรารับรู้กฎเกณฑ์ต่างๆทางด้านคุณธรรมศีลธรรม มิได้หมายความว่าคนเราปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมเสมอไป

ข้อค้นพบทางวิชาการที่ทำให้มนุษย์เราประพฤติดีมีศีลธรรมที่ได้ผลมาก ประการหนึ่งก็คือ การถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือถูกคว่ำบาตรไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย อาจจะเรียกว่าเป็นการลงโทษทางสังคมก็เห็นจะได้

มนุษย์สมัยโบราณถ้าเป็ฌนสมาชิกอยู่ในสังคมของเผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นการ ประกันได้ว่าทุกคนจะมีโอกาสมีที่อยู่อาศัย ได้รับการคุ้มกันภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆ การถูกขับไล่ออกจากเผ่าจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

อย่างเช่นกรณีของ โอ เจ ซิมสัน ซุเปอร์สตร์ชาวอเมริกันที่ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรกรรมภรรยาของเขาเองและถูก ปล่อยตัวพ้นจากข้อกล่าวหาเมื่อปี 1995 แม้จะเป็นที่ขัดเคืองของคนจำนวนมากแต่เขาก็ถูกลงโทษทางด้านศีลธรรม จริยธรรมจากสังคม ไม่มีใครรับเขาเข้าทำงาน เขาถูกขับออกจากความเป็นสมาชิกคันทรีคลับเข้าไปในภัตตาคารก็ถูกปฏิเสธการให้ บริการ

นักชีววิทยาและมานุษยวิทยาให้ความเห็นว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์โลก ขนาดเล็กไม่สามารถป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่มาจากสัตว์โลกตัว ใหญ่ดุร้าย กินเนื้อเป็นอาหารได้

การหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกำจัด ล้มตาย หายไปจึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มาก แล้วอะไรล่ะ ที่ทำให้คนเรานั้นเป็นคนบาป ทั้งๆที่สังคมมนุษย์เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆควบคุมมนุษย์อยู่มากมาย

นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าหาคำอธิบายจากสภาพการทำงานของสมองมนุษย์ ว่ามีวิธีคิด วิธีตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องจริยธรรม คุณธรรมอย่างไร โดยเฉพาะการทำงานของสมองในส่วนที่เรียกว่า Prefrontal Cortex มีคำอธิบายทางทฤษฎีชีวสังคมวิทยาที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมของบรรดาสิ่งมีชีวิต ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์เราไม่มีอะไรมากไปกว่าการแพร่เผ่าพันธุ์ของตนออกไปยัง สิ่งมีชีวิตในช่วงอายุต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ทำให้แยกเส้นความโหดร้ายออกเป็น คนใน คนนอก อย่างเห็นได้ชัดเจนในแทบทุกแห่งของสังคม คนร้ายที่ฆ่าคู่นอนของตนหลังจากเสพสุขแล้วก็ยังกล่าวถึงชีวิตครอบครัวที่มี ความสุข

ยูโกสลาเวียในอดีตเป็นตัวอย่างของการนำจิตสำนึกของความแตกต่างทาง ด้านเผ่าพันธุ์มาปลุกระดมความเกลียดชังระหว่างกันจนทำให้เกิดการลุกขึ้นมา ฆ่าฟันกันอย่างขนานใหญ่

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในราวันดาและในเยอรมันสมัยนาซีก็ เป็นกรณีที่เกิดจากมนุษย์ประเภทคนบาปที่นำลัทธิคลั่งเผ่าพันธุ์มาใช้เพื่อ วัตถุประสงค?อันชั่วร้าย

สังคม ไทยเราในยามนี้มีความต้องการคนประเภทนักบุญอย่างยิ่งยวด เพราะถ้ามีแต่คนบาปที่แยกเป็นเขาเป็นเรากับคนนอกคนใน ใช้ความรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันสุดท้ายแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้