วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ดอยล์ลี่หวานใจ + งานถักโครเชต์

ดอยล์ลี่หวานใจ ดอยล์ลี่หวานใจ

วัสดุอุปกรณ์

1. ด้ายถักโอลิมปัส #40 สีขาว(801),สีชมพู(102),สีเหลือบ(M1) สีละ 1กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ # 10 ของ JMRA

ขนาดสำเร็จ เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม.
ขั้นตอนการถัก คล้องด้ายเป็นวงกลม

แถวที่1 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 17หลัก ลดห่วงเป็นวงกลม
แถวที่2 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 2ครั้งบนหลักเดิม"โซ่5 ข้าม2หลัก พ1ค 3ครั้งบนหลักเดิม"
ถักซ้ำใน"…….."4ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 "โซ่3คธ โซ่5คธ " ถักซ้ำใน"………"10ครั้ง หลักสุดท้ายโซ่3คธ โซ่2 พ1ค
แถวที่4 โซ่3 เป็นโซ่หลัก"โซ่6 พ1ค"ถักซ้ำใน"………"11ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค8หลัก "โซ่1 พ1ค9หลัก" ถักซ้ำใน"………"10ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค8หลัก "โซ่2พ1ค9หลัก" ถักซ้ำใน"…….." 10ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค8หลัก"โซ่3 พ1ค9หลัก" ถักซ้ำใน"………"10ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่8 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค8หลัก "โซ่4 พ1ค9หลัก" ถักซ้ำใน"…….."10ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่9 โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค8หลัก "โซ่4 พ1ค9หลัก" ถักซ้ำใน"………"10ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่10 เลื่อนห่วง2หลัก โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค6หลัก "โซ่4พ1ค7หลัก โซ่12 พ1ค7หลัก"
ถักซ้ำใน"……."5ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่11 เลื่อนห่วง2หลัก โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค4หลัก "โซ่4 พ1ค5หลักโซ่6 พ1ค7หลัก โซ่6 พ1
ค5หลัก " ถักซ้ำใน"………"5ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่12 เลื่อนห่วง1หลัก พ1ค3หลัก "โซ่4 พ1ค4หลัก โซ่6* พ1ค โซ่1* ถักซ้ำใน*…….*6ครั้ง
โซ่6 พ1ค4หลัก" ถักซ้ำใน"………." 5ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่13 เลื่อนห่วง1หลัก โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค2หลัก (โซ่4 พ1ค3หลัก โซ่6* พ1ค โซ่2* ถักซ้ำ
ใน*……* 6ครั้ง โซ่6 พ1ค 3หลัก) ถักซ้ำใน(……….)5ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่14 เลื่อนห่วง 1หลัก โซ่3 เป็นโซ่หลัก พ1ค(โซ่4 พ1ค2หลัก โซ่6*พ1ค โซ่3* ถักซ้ำใน*……..*
6ครั้ง โซ่6พ1ค2หลัก) ถักซ้ำใน(……….) 5ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่15 เลื่อนห่วง1หลัก โซ่3 เป็นโซ่หลัก (โซ่4 พ1ค โซ่6* พ1คโซ่4* ถักซ้ำใน *……..*6ครั้ง
โซ่6 พ1ค) ถักซ้ำ(………)5ครั้ง ลดห่วงกับหลัก
แถวที่16 โซ่1 คธ (โซ่6 คธ โซ่6 คธ* พ1ค3ครั้ง บนหลักเดิมโซ่1* ถักซ้ำใน*……..* 6ครั้ง) ถักซ้ำ
ใน(…….) 5ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่17 โซ่1 คธ5หลัก โซ่4 ลดห่วงตรงโซ่1(โซ่6 ลดห่วงตรงโซ่3 โซ่3* พ1ค2หลักรวบห่วง
พร้อมกัน โซ่3ลดห่วง โซ่6* ถักซ้ำใน*……..*6ครั้ง โซ่6 ลดห่วงตรงโซ่3 โซ่6 ลดห่วง
ตรงโซ่3 โซ่3 คธ โซ่3 ลดห่วง) ถักซ้ำใน(………)5ครั้ง หลักสุดท้าย พ1ค 1หลัก
แถวที่18 (โซ่3 ลดห่วง โซ่6 คธ) ถักซ้ำใน(……..)ไปจนรอบ ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่19 โซ่4 เป็นโซ่หลัก(พ2ค บนโซ่6 โซ่6) ถักซ้ำใน(……..)ไปจนรอบ ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่20 โซ่3เป็นโซ่หลัก พ1ค ทุกหลัก ไปจนรอบ ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่21 เลื่อนห่วง2หลัก โซ่3เป็นโซ่หลัก พ1ค 9หลัก(โซ่5 พ1ค 10หลัก)ถักซ้ำใน(…….)ไปจนรอบ
ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่22 เลื่อนห่วง1หลัก โซ่3เป็นโซ่หลัก พ1ค 9หลัก(โซ่5 พ1ค 10หลัก)ถักซ้ำใน(…….)ไปจนรอบ
ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่23 เลื่อนห่วง1หลัก โซ่3เป็นโซ่หลัก พ1ค 5หลัก(โซ่9 พ1ค 6หลัก)ถักซ้ำใน(…….)ไปจนรอบ
ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่24 เลื่อนห่วง1หลัก โซ่3เป็นโซ่หลัก พ1ค 3หลัก (โซ่12 พ1ค 4หลัก)ถักซ้ำใน(…….)ไปจนรอบ
ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่25 โซ่3 พ1ค รวบห่วงพร้อมกัน(โซ่3 เลื่อนห่วง โซ่15 พ1ค 2หลักรวบห่วงพร้อมกัน

ผังลาย

ดูสัญลักษณ์และวิธีถัก

ที่มาของบทความ

http://www.clicknamjai.com/ths/handi/tm_workshop/cc/cc042.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้