วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หมอนอิงกุหลาบ+งานถักโครเชต์

หมอนอิงกุหลาบ หมอนอิงกุหลาบ

หมอนใบนี้ เห็นวิธีทำอย่าถอดใจนะคะ ลายไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ สัญลักษณ์วิธีถักมีเพียง โซ่ คธ 1/2 พ1ค และ พ1ค เพียงแต่จำนวนแถวดูมากเท่านั้น สำหรับท่านที่เข้าใจผังลาย ถักตามผังลายจะง่ายมากค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

  • ด้ายถักปอปปี้ส์สีชมพู เบอร์ 803 จำนวน 1กลุ่ม
  • เข็มโครเชต์JMRA เบอร์ 6
  • ซิบ 14 นิ้ว สีเดียวกับด้าย

ขนาดสำเร็จ 39x39 ซม.

วิธีทำ

ชิ้นหน้า ขึ้นโซ่ 160 โซ่ ลดห่วงเป็นวงกลมกับหลักแรก

แถวที่1 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่2 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 3 ครั้งบนหลักเดียวกัน โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 12 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่3 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน*……* 14 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่4 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 16 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่5 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่6 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่7 เลื่อนห่วง3หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน(….) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่8 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม ) ถักซ้ำใน *….* 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่9 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่10 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป*
ถักซ้ำใน *……* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่11 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่ 12 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่13 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่ 14 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่15 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่16 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….*12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่17 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 14 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 14 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่18 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่19 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้ง ถักซ้ำใน *…..* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่ 20 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 20 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *……* 4 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก บนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่21 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโว่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…….* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *…..* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่ 22 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…...* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบน โซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่23 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 26 โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..*26 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่24 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้ง บนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1คบนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 56 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่25 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 58 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่26 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 59 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

แถวที่27 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 62 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก

ดอกกุหลาบ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 คธ 16 หลัก
แถวที่2 โซ่1 * คธ โซ่4 ข้าม 1 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่1 *คธ พ1ค 5 ครั้งบนโซ่ 4 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่4 โซ่1 * คธ โซ่ 5 คธ* ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 โซ่ 1 *คธ พ1ค 7 ครั้งบนโซ่ 5 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 โซ่ 1 *คธ โซ่6 คธ* ถักซ้ำใน *……* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 โซ่ 1 * คธ พ1ค 9 ครั้งบนโซ่ 6 คธ * ถักซ้ำใน *…….* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

ใบ ถัก 8 ใบ ขึ้นโซ่ 10
แถวที่1 โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่2 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่3 โซ่1 คธ 26 หลัก พลิกกลับ
แถวที่4 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 25 หลัก พลิกกลับ
แถวที่5 โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่6 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่7 โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่8 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่9 โซ่1 คธ 31 หลัก

ชิ้นหลัง ขึ้นโซ่8 ลดห่วงเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก * โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่2 ข้าม1 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นโซ่หลัก *โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3-33 ถักตามผังลาย

วิธีประกอบ

1. นำดอกที่ถักเตรียมไว้มาเย็บกับใบทั้ง 8 ใบ (ดูภาพประกอบ) จากนั้นนำไปสอยติดกับชิ้นหน้าของหมอน
2. นำหมอนชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาเย็บข้าง 3 ด้านติดกัน
3. เย็บสอยติดกับหมอน

ผังลายที่ 1

ผังลายที่2

ผังลายที่3

ดูสัญลักษณ์และวิธีถัก

ที่มาของบทความ
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/tm_workshop/cc/cc041.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้